Priser og gebyrer

Satser er gældende fra 1. januar 2018.

Almindelige omkostninger

Leverandørskifte:

Gratis (inkl. moms)

Afregning a conto forud:

Kvartalsvis

Månedlig abonnement

29 kr. per måler

Timeprisen på el jf. Nordpool plus handelsomkostninger

Spotpris + 4 øre pr kWh

VE beviser for vindmøllestrøm

4 øre pr kWh

Afregningsgebyr

Betaling via PBS

Med i abonnement

Regningskopi (udskrift)

Udspecificering af faktura

49 kr.

49 kr.

Regningsgebyr for ikke PBS aftaler

39 kr.

Betalingsgebyrer

Henstand

100 kr.

Bo behandling efter timeforbrug
(minimum 250 kr.)

500 kr. per time

Betalingsaftale under 5000 kr.

300 kr.

Betalingsaftale over 5000 kr.

600 kr.

Rykkerskrivelse (momsfri)

100 kr.

Inkassomeddelelse

100 kr.

Morarente pro anno

Rentelovens bestemmelser

Håndteringsgebyrer
(tillægges Netselskabets udgifter til håndtering)

Åbning eller lukning af strøm

Mandag-torsdag kl 8-15,

fredag kl 8-12.

350 kr.

Åbning eller lukning af strøm udenfor ovenstående tidsrum

800 kr.

Fogedforretning

Efter regning

Netselskab og afgifter
True Energy afregner ydelser fra dit netselskab og Staten 1:1. Du betaler præcis det samme, som du ville have gjort, hvis beløbene var blevet opkrævet direkte fra dit Netselskab eller Staten.

Download app'en nu og få automatisk billigere og mere klimavenlig strøm