Presse

Er din el-leverandør en af True Energys nye partnere? Så venter der Kabelrabat™

4. marts 2020

True Energy har indgået en række nye partneraftaler, som åbner for nye fordele til et bredt udvalg af danske elforbrugere.

True Energy har indgået partneraftaler med Modstrøm, Samstrøm og Aura, som nu vil tilbyde vores app og Kabelrabat™ til deres kunder. Det betyder, at elforbrugere, der er kunder hos de tre energiselskaber nu får adgang til fordele som automatisk opladning af elbiler eller brug af hårde hvidevarer, når det eller billigst og/eller strømmen en mest klimavenlig.

True Energy følger nemlig elpriserne og -produktionen time for time, og kan give brugerne mulighed for at for at få bruge strøm, når den kommer fra vedvarende energikilder og/eller elprisen er lavest. Det er ofte på tidspunkter af døgnet, hvor de fleste sover, og her kommer automatisering af opstart af vaskemaskinen eller elbilsopladningen til sin ret.

For elbilsejere er en ekstrafordel, at de kan deltage i Big Battery, hvor bilernes batterier kan hjælpe med at balancere elnettet og sikre den grønne omstilling. Samtidig giver det adgang til den såkaldte Kabelrabat™, der giver en lavere elregning. Helt automatisk, og uden besvær.

Læs mere om partnerskaberne her.


App-opgradering giver nye muligheder for True Energy-brugere

4. marts 2020

True Energy lancerer en opdatering af vores banebrydende app til automatisk brug af strøm, når det er billigst og mest klimavenligt. Opdateringen åbner en lang række nye muligheder for brugere af App’en.

En opgradering af vores App giver øget integration til ladebokse, så det ikke afhænger af de enkelte biler. Samtidig er SmartHome blevet integreret, og bare rolig: alt det gode fra den gamle udgave er der stadig.

Integration til ladebokse, uanset hvilken elbil man har, giver bedre muligheder for automatisk at udskyde opladningen, så bilen lader op, når strømmen er mest klimavenlig og billigst. Når opladningen af elbiler styres af True Energy, kan bilen snart også indgå i Big Battery. Det betyder, at den aktivt er med til at balancere det danske elnet, erstatte fossile brændsler, og sikre den grønne omstilling.

Den opdaterede app integrerer også til True Energys SmartHome-løsning til intelligent elforbrug i hjemmet. Ved at automatisere styring af opvaskemaskine, varmepumpe mm., kan du eksempelvis bruge hårde hvidevarer på de tidspunkter, hvor strømmen er billigst. Driften sker automatisk, og der er ikke behov for at sætte alarmen til klokken tre om natten for at starte vaskemaskinen, så den kører på den grønneste, billigste strøm.

Læs mere om True Energys App på vores hjemmeside.


True Energy får tilført ny kapital og får samtidig direkte adgang til viden om elnettet

20. februar 2020

GEVinvestment

True Energy får gennem kapitaludvidelse og knowhow fra GEV, RAH og Thy-Mors Energi, styrket mulighed for at indgå i balanceringen af elnettet. GEV, RAH og Thy-Mors Energi har gennem deres fælles selskab RGT Holding A/S købt sig ind i True Energy med henblik på at kunne understøtte balanceringen af elnettene gennem forbrugernes adfærd..

Klimavenligt og billigst.
True Energy har udviklet en App der sikrer automatisk forbrug, når strømmen er billigst, og / eller mest klimavenlig. Udgangspunktet er automatisk forskydning af elbilers opladning til de timer i døgnet, hvor strømmen er billigst og mest klimavenlig. Samtidig kan elbilens batteri indgå i reguleringskraften af det samlede elnet i Danmark. True Energy er, med deres ”Big Battery” koncept, de første med et decentralt system som er godkendt af Energinet til at deltage i balanceringen af det danske elnet. Forskydning af forbrug, og balancering af elnettet, er nogle af de største udfordringer i forhold til de økonomiske konsekvenser af den grønne omstilling, og fortrængning af fossile brændstoffer. Det har været en af de afgørende faktorer for GEV, RAH og Thy-Mors Energi for at gå ind i True Energy.

Grøn omstilling med Elbiler i fokus
Særligt store er mulighederne i True Energys opladning af elbiler, hvor du via app’en kan oplade bilen på den tid af døgnet, hvor strømmen er billigst. Dette kan kombineres med prioritering af opladning med grøn energi. Det samme gør sig gældende for opstart af hårde hvidevarer.
Jo flere biler der er med på dette, jo bedre og billigere fungerer det. Samtidigt opnår samfundet betydelige gevinster ved ikke at skulle udbygge elnettet i samme omfang som forventet, da vi kan undgå at lade elbilerne i de for elnettets kritiske tidspunkter, nemlig om morgenen og omkring spisetid. Dermed bidrager netop denne løsning til at udligne energiforbruget over døgnet og dermed den grønne omstilling.
Direktøren for True Energy, Charlotte Sand, udtaler om samarbejdet:
”Der er ingen tvivl om, at forbrugerne både herhjemme og i udlandet vil den grønne omstilling. True Energys løsninger giver dem muligheder for at tænke og handle mere grønt i hverdagen – helt automatisk og uden besvær. Jeg er ikke i tvivl om, at det nye samarbejde vil hjælpe med at videreudvikle services og produkter, der vil komme både True Energy og de lokale selskabers kunder til gode.”
Hun bakkes op af bestyrelsesformanden for RGT Holding*, Robert Hove, som er begejstret for de fremtidige muligheder.
”True Energy er en spændende spiller på markedet, der med deres kompetencer utvivlsomt er med til prikke til vores traditionelle måde at tænke energi og energiløsninger på. Vi ser muligheden for at være med til at præge udviklingen af de værktøjer, som skal medvirke til at sikre balancering af elnettet. Derved kan vi reducere behovet for at udbygge elnettet. Sammen vil vi dermed skabe synergi mellem elnettet og aftrækket hos kunderne med et nemt og overskueligt værktøj, der medvirker til at sikre den grønne omstilling.”

FAKTA: 
*Det er firmaet RGT Holding A/S der indgår som medejer af True Energy. RGT Holding er ejet af GEV, RAH og Thy-Mors Energi. René Heiselberg Gier indtræder som medlem af bestyrelsen i True Energy på vegne af de tre selskaber.
RAH, Thy-Mors Energi og GEV leverer el via elnet til andelshavere i Midt-og Vestjylland og har gennem deres respektive elhandelselskaber – go’energi og Samstrøm, mange lokale kunder. Disse kunder får nu del i det spændende samarbejde med store udviklingsmuligheder. Blandt andet vil kunderne snart kunne tilgå en App gennem go´energi og Samstrøm, hvor de kan få del i de grønne muligheder og besparelser, der er nævnt i pressemeddelelsen.

Fakta om True Energy:
True Energy er stiftet i 2018, og arbejder for at gøre det nemt for kunderne automatisk at bruge strøm, når det er billigst og mest klimavenligt. True Energys løsninger er samtidig med til at balancere fremtidens, grønne energinet. På den måde understøtter vi overgangen til vedvarende energi.

Yderligere information kan fås ved at kontakte:
Kontakt for True Energy: Charlotte Sand, Direktør 53 81 81 04
Kontakt for de tre selskaber: René Heiselberg Gier, Direktør i GEV 30 31 11 90


True Energys direktør indtræder i bestyrelsen hos branchefællesskab for
fremtidens grønne elnet

29. januar 2020

IEnergiBestyre

Charlotte Blou Sand, grundlægger og direktør for True Energy, er valgt ind i bestyrelsen for
Intelligent Energi, en sammenslutning af aktører i energibranchen samt relaterede offentlige – og forskningsinstitutioner.

True Energys arbejde med at give danskerne bedre adgang til billigere og mere grøn energi har fået et nyt anerkendende nik med på vejen fra den danske energibranche.
Charlotte Blou Sand, der er grundlægger og fungerende direktør for True Energy, er nemlig blevet
valgt til bestyrelsen for Intelligent Energi, en branchesammenslutning dedikeret til at sikre
fremtidens grønne elnet.

Det er specielt True Energys arbejde med optimering af opladning af elbiler, der har vækket
opmærksomhed. True Energy tilbyder desuden lignende grøn og billigere drift af hårde hvidevarer.
Som Charlotte Blou Sand udtaler:
”Missionen med vores løsninger der gør det nemt for kunderne automatisk at bruge strøm, når den
er klimavenlig og billig. Intelligent Energi er en brancheorganisation, der deler True Energys
ambitioner for intelligent energi. Jeg er blevet taget imod med nysgerrighed og åbne arme af den
etablerede energi branche, og samspillet med andre organisationer og virksomheder lede til nye
muligheder for både vores egne og de andre virksomheders kunder.”

Ud over repræsentanter fra energibranchen tæller Intelligent Energi desuden forskningsinstitutioner, kommercielle aktører i elmarkedet, en række centrale teknologileverandører og alle forsyningsarter. Intelligent Energi har blandt andet fokus på samspillet mellem offentlig energiinfrastruktur og kommercielle aktører, som er forudsætningen for at fremme integration på tværs af forsyningsarter, fleksibilitet i energianvendelsen og forretningsudvikling til gavn for kunderne.

Da Charlotte Blou Sand blev bedt om at stille op til bestyrelsen var hun smigret, og var samtidig
opmærksom på, hvad hun og True Energy kan byde ind med som startup i energibranchen.
”Som startup har man altid mange jern i ilden, og har kontakt med alle dele af branchen. Jeg
arbejder blandt andet med daglige bud på vores frekvensreguleringsydelser på Nordpool. Jeg er også med på frontlinjen, når vi står nede på Køge Super Charger og hører om hvad der egentlig motiverer folk til at købe deres første elbil. Det samme gælder for at guide Tesla-ejerne igennem opsætningen af vores app. Desuden kan jeg med udgangspunkt i 15 års erfaring med digital omstilling af virksomheders setup se på flere forskellige dele af branchen med friske øjne,” siger hun.
Hun peger desuden på True Energys internationale ambitioner, og snart også internationale erfaring, som et område, hvor hun kan bidrage med indspark.

Fakta om Intelligent Energi:
Intelligent Energi er et branchefællesskab for aktører, som arbejder for en konkret udrulning af et
integreret og fleksibelt energisystem, der giver danskerne sikker og grøn energi til
konkurrencedygtige priser.
Det er iEnergis vision, at Danmark skal være internationalt førende i udviklingen af et intelligent
energisystem, der giver danskerne sikker og grøn energi til en konkurrencedygtig pris. Vi skal med
andre ord være blandt verdens bedste til at balancere den stigende mængde fluktuerende
energiproduktion fra vind og sol med forbrugssiden, herunder varme, vand og transport.

Download app'en nu og få automatisk billigere og mere klimavenlig strøm