Fraskrivning af fortrydelsesretten

Når du ønsker, at din el-leverance fra True Energy skal starte hurtigst muligt, fraskriver du dig de 14 dages fortrydelsesret, som normalt gælder for aftaleindgåelse på True Energys website og app. Derved kan True Energy begynde leverancen af el til dig hurtigst muligt indenfor de tidsfrister, som gør sig gældende på det danske el-marked, hvilket normalt vil være 10-12 arbejdsdage efter afgivelse af din bestilling.

Når du ved oprettelsen af aftalen samtidig give samtykke til, at levering skal påbegyndes inden fortrydelsesfristens udløb, anerkender du, at fortrydelsesretten dermed bortfalder. Du er dermed forpligtet til at afholde True Energys omkostninger fra det tidspunkt, at leverancen påbegyndes.

Dine øvrige rettigheder påvirkes ikke, og du har således samme varsel for opsigelse, klageadgang etc, som hvis du ikke havde fraskrevet dig fortrydelsesretten.

Bliv kunde hos True Energy og få de lave timepriser, som vist i appen. Det er nemt at skifte til True Energy! Det er gratis og kræver ingen nye installationer.